leidsche vaart ter aar

De infrastructuur van Bedrijvenpark Leidsche Vaart is eigendom van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Leidsche Vaart ( CVE Leidsche Vaart). Doordat alle eigenaren van de percelen mede-eigenaar zijn van de infrastructuur ontstaat er een coöperatieve vorm van ondernemen.

De CVE Leidsche Vaart is eigenaar van de weg, verlichting, toegangshekken, camera toezicht en rioolgemaal. Jaarlijks betalen alle eigenaren een kleine bijdrage per m² van hun perceel aan de CVE Leidsche Vaart. Hierdoor kunnen de lopende kosten voor onderhoud worden betaald, het grootste gedeelte van de jaarlijkse bijdrage wordt gestort in een onderhoudsfonds. De CVE Leidsche Vaart heeft een degelijk financieel beleid en kan onverwachte uitgaven dragen.